Type to search

SNK HEROINES Tag Team Frenzy!
SNK HEROINES
SNK HEROINES Tag Team Frenzy
4 đấu sĩ mới xuất hiện sẽ đưa tổng số nhân vật trong King of Fighters XIV lên 58.
SNK 40th ANNIVERSARY COLLECTION hẹn ngày tới Switch - Tin Game
Cô nàng Shermie sẽ góp mặt vào dàn nhân vật trong SNK Heroines Tag Team Frenzy – Tin Game
SNK Heroines Tag Team Frenzy được công bố, ra mắt trong Hè này - Tin Game
8.5 King of Fighters XIV
The King of Fighters XIV giới thiệu đội "Another World Team" – Tin Game
The King of Fighters XIV giới thiệu "Psycho Soldier Team" - Tin Game


X