Type to search

Warhammer: Vermintide 2 đón gói cập nhật nội dung miễn phí đầu tiên - Tin Game
8.5 Warhammer: Vermintide 2 - Đánh Giá Game
Warhammer: Vermintide 2 ra mắt, cuộc chiến lại tiếp diễn – Tin Game
Phần nhạc nền của Warhammer: Vermintide II sẽ được Jesper Kyd phụ trách - Tin Game
Phiên bản console của Warhammer: Vermintide II được công bố - Tin Game
Warhammer: End Times – Vermintide ra mắt DLC "Death on the Reik" – Tin Game
Warhammer: Vermintide II sẽ ra mắt vào đầu năm sau - Tin Game
Warhammer: End Times - Vermintide nhận đặt hàng trước trên Console - Tin Game
Gamescom 2016: Nordic Games - Trở lại để tỏa sáng
Warhammer: End Times - Vermintide công bố gói DLC mới
Warhammer: End Times - Vermintide - Đánh Giá Game