Arkane Lyon tiếp tục hoãn lịch ra mắt của Deathloop! – Tin Game – Vietgame.asia

Arkane Lyon tiếp tục hoãn lịch ra mắt của Deathloop! – Tin Game

Vừa qua Arkane Lyon đã công bố sẽ hoãn lịch ra mắt Deathloop sang 14/09/2021, phát hành cho PS5 và PC, thay vì 21/05/2021 qua công bố trước đó.