Assassin’s Creed mới sẽ lấy bối cảnh Thập tự chinh thứ ba? – Tin Game – Vietgame.asia

Assassin’s Creed mới sẽ lấy bối cảnh Thập tự chinh thứ ba? – Tin Game

Theo youtuber người Pháp, Jonathan, phần Assassin’s Creed mới sẽ lấy bối cảnh cuộc Thập tự chinh thứ ba, ra mắt trong năm 2022.