VGA Weekly: Từ 21/5 tới 27/5 – Tin Game

VGA Weekly 21/5 - 27/5: Battlefield 5 chính thức được công bố, cho phép đặt trước và hỗ trợ bởi Geforce GTX, Blazblue Cross Tag Battle cũng đã có bản demo và ngày phát hành cụ thể, PlayStation 5 sẽ sử dụng CPU Ryzen của AMD, v.v.