Phần hậu bản của PUBG đang được phát triển? – Tin Game – Vietgame.asia

Phần hậu bản của PUBG đang được phát triển? – Tin Game

Theo tiết lộ từ nguồn tin không chính thống, PUBG 2 hiện đang được phát triển bởi Krafton, là phần “hầu bản thuần túy”, sẽ ra mắt trong năm sau.