Raijintek Leto PRO RGB– Đánh Giá Gaming Gear

Raijintek Leto PRO RGB– Đánh Giá Gaming Gear

Raijintek Leto PRO RGB là phiên bản thu gọn của Raijintek MYA RBW với kích thước nhỏ và khối lượng nhẹ nhàng hơn hẳn mà vẫn giữ được hiệu quả tản nhiệt