Type to search

Battle Chasers: Nightwar chính thức ra mắt trên Nintendo Switch - Tin Game
Battle Chasers: Nightwar định ngày đến với Nintendo Switch - Tin Game
6.5 Battle Chasers: Nightwar - Đánh Giá Game
Gamescom 2016: Nordic Games - Trở lại để tỏa sáng
E3 2016 | Nordic Games - "Tứ Kỵ Sĩ" thầm lặng nhưng mạnh mẽ!