Type to search

Pillars of Eternity II: Deadfire sẽ được phát hành bởi THQ Nordic và Versus Evil – Tin Game
Pillars of Eternity: Complete Edition sẽ đến với PC giữa tháng này - Tin Game
Bản mở rộng Bastard’s Wound của Tyranny chính thức ra mắt – Tin Game
Armored Warfare đã được đổi hãng phát hành – Tin Game