STASIS – Đánh Giá Game

Thật khó để có thể tìm ra được bất kỳ trải nghiệm nào có thể cuốn hút từ đầu đến cuối và tạo nên một màn trình diễn đầy thuyết phục như STASIS đã làm được.