All
PC & Console
Mobile
Gaming Gear
VG

Filthy Lucre – Đánh Giá Game

Đánh Giá

Dù không tránh khỏi việc mang trong mình nhiều khuyết điểm đáng tiếc, Filthy Lucre vẫn hoàn toàn đủ khả năng trở thành một trải nghiệm mà bạn đáng thử qua.


X