Type to search

Megacorp
Stellaris đón bản mở rộng mới, Distant Stars - Tin Game
Stellaris định ngày đón bản mở rộng Apocalypse - Tin Game
Stellaris mở rộng thiên hà bằng gói nội dung "Humanoids Species Pack" - Tin Game
Sid Meier’s Civilization VI đón nhận bản cập nhật mùa thu - Tin Game
Stellaris: Synthetic Dawn chuẩn bị ra mắt vào cuối năm nay - Tin Game
Endless Space 2 - Đánh Giá Game
Endless Space 2 tung bản cập nhật thêm phe mới - Tin Game
Sid Meier's Civilization VI - Đánh Giá Game
Stellaris: Leviathans - Đánh Giá Game
Endless Legend: Tempest - Đánh Giá Game
Civilization VI tung trailer khởi động - Tin Game
Endless Legend chuần bị đón bản mở rộng mới - Tin Game
Endless Space 2 chuẩn bị vào giai đoạn Early Access - Tin Game
Stellaris công bố gói cốt truyện đầu tiên - Tin Game