Type to search

Boss Key Productions "giương cờ trắng", chính thức ngừng hoạt động - Tin Game
Cliff Bleszinski "cáo buộc" Epic Games đang cố chèo kéo nhân sự của mình - Tin Game
LawBreakers - Đánh Giá Game
LawBreakers sẽ không được phát hành dưới dạng “Free-2-Play” – Tin Game
Boss Key Productions chính thức công bố "LawBreakers"
Cha đẻ "Gears of War" và Nexon sắp công bố dự án mới - "The Shattering"?