Alienware AW958 – Đánh Giá Gaming Gear

Khi xét về mặt trải nghiệm nói chung, Alienware AW958 tỏ ra khá “hụt hơi” hoặc đối với những ai kỹ tính một chút sẽ thấy độ hoàn thiện của con chuột này cũng có một chút vấn đề thực sự tốt, đặc biệt nếu đặt lên bàn cân hiệu năng – giá cả
8.0