Skip to content

Atlus mở đợt giảm giá game 3DS trên eShop

[dropcap style=”style1″]A[/dropcap]tlus vừa mở đợt giảm giá tất cả các game 3DS của họ trên hệ thống eShop của Nintendo.

Trong đó có cả những tên tuổi cộm cán của hãng này như Shin Megami Tensei IV hay Etrian Odyssey Untold: The Millennium Girl đều được giảm giá chỉ còn khoảng một nửa.NEWS_OFF_Atlus Sales 1

  • Conception II: Children of the Seven Stars giảm từ 40$ xuống còn 30$
  • Shin Megami Tensei IV giảm từ 50$ xuống còn 20$
  • Devil Survivor Overclocked giảm từ 30$ xuống còn 15$
  • Devil Summoner Soul Hackers giảm từ 30$ xuống còn 15$
  • Etrian Odyssey Untold: The Millennium Girl giảm từ 40$ xuống còn 15$
  • Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan giảm từ 30$ xuống còn 15$
  • Code of Princess giảm từ 30$ xuống còn 15$.

Đợt giảm giá này sẽ kết thúc vào ngày 29/9 tới.

Atlus là hãng rất hay giảm giá các game của họ trên eShop, nên tương lai có thể sẽ còn nhiều đợt giảm giá khác.

Xin cảm ơn Atlus.

 * Hình ảnh được hỗ trợ bởi Atlus.

Tác giả