Skip to contentCác nhà hoạt động đòi Coca-Cola loại Bobby Kotick khỏi hội đồng quản trị – Tin Game

Bobby Kotick

Trung tâm Chính sách và Pháp lý Quốc gia muốn Coca-Cola loại Bobby Kotick khỏi hội đồng quản trị, nơi ông giữ một vị trí không điều hành.

Trung tâm Chính sách và Pháp lý Quốc gia (NLPC), một tổ chức chính trị với mục tiêu thúc đẩy “đạo đức trong đời sống xã hội thông qua nghiên cứu, điều tra, giáo dục và hành động pháp lý”, đã đưa ra lời kêu gọi chính thức để Coca-Cola loại Bobby Kotick khỏi hội đồng quản trị của mình.

“Chúng tôi viết thư yêu cầu Công ty Coca-Cola lập tức yêu cầu Robert A. ‘Bobby’ Kotick từ chức vị trí trong Hội đồng Quản trị của Công ty Coca-Cola, đồng thời loại bỏ ông khỏi vị ứng cử viên Giám đốc trong diện tái bổ nhiệm tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022”, trích dẫn một bức thư NLPC gửi đến Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Coca-Cola James Quincey. “Nếu ông Kotick không tự nguyện rời khỏi chức vụ giám đốc của mình, chúng tôi yêu cầu ban giám đốc tổ chức một cuộc họp nội bộ đặc biệt để sa thải Kotick.”

Sau khi trích dẫn các vấn đề mà Activision Blizzard đang phải đối mặt và cho hay các nhân viên cũng như các nhóm nhà đầu tư đều kêu gọi ông từ chức, NLPC nói rằng sự lãnh đạo của Bobby Kotick “là một vấn đề lớn.”

“Trong trường hợp tệ nhất, ông ta phải chịu trách nhiệm một phần – nếu không phải toàn bộ – cho môi trường làm việc tồi tệ của Activision và Activision – Blizzard trong 30 năm qua.” – dẫn lời bức thư.

“Chúng tôi nhận thấy Công ty Coca-Cola luôn đề cao quyền phụ nữ, và có những chính sách cấm quấy rối tình dục, do đó việc chứa chấp Kotick là không phù hợp.”

Thời gian vừa qua, nhiều nhân viên cũng như nhà đầu tư đã yêu cầu Bobby Kotick từ chức sau vụ lùm xùm quấy rối tình dục ở Activision Blizzard.

Thảo luận