Skip to content

Cập nhật mới của “Borderlands” loại bỏ DRM

[dropcap style=”style1″]H[/dropcap]ệ thống bảo vệ bản quyền DRM sẽ được loại bỏ hoàn toàn sau lần cập nhật mới của Borderlands.

Borderlands sử dụng hệ thống bảo vệ bản quyền DRM của SecuRom. Không chỉ loại bỏ DRM phiền toái này, nhà phát triển Gearbox còn đưa thêm chức năng mở khóa SecuRom DLC Keys cho Borderlands trên Steam, nghĩa là người chơi vẫn có thể kích hoạt các gói DLC không thuộc Steam, rất tiện lợi.Bản update mới của Borderlands sẽ bao gồm:

  • Loại bỏ hệ thống DRM.
  • Bổ sung một công cụ “Granting Tool” dùng cho những người chơi mua lẻ đĩa (retail) Borderlands ở các cửa hàng khác, chuyển đĩa Borderlands đó thành một phiên bản game trên Steam.
  • Bổ sung chức năng “New Ticker” ở menu chính của game nhằm cho người chơi có thể cập nhật thông tin, phục hồi các bản cập nhật.
  • Chức năng mở khóa SecuRom DLC Keys sẽ giúp người chơi có thể kích hoạt các gói DLC mua ở một hệ thống khác ngoài Steam.

Xin cảm ơn DSO Gaming.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Borderlands.

Tác giả

SaM

FPS Fanboy <3