Skip to content

Giám đốc “Payday 2” chuyển sang làm game độc lập

[dropcap style=”style1″]D[/dropcap]avid Goldfarb, giám đốc dự án Payday 2, sau 2 năm làm việc cho Overkill Software đã quyết định thành lập một công ty riêng để phát triển các game độc lập (indie).
News_off_payday 2_1Quyết định trên hoàn toàn là bởi mong muốn tự tay thiết kế một game của bản thân ông, chứ không phải xảy ra lục đục gì với hãng Overkill.

Với Payday 2, đội ngũ của hãng này đã làm rất tốt và đạt thành công lớn, nhưng Goldfarb cảm thấy mình cống hiến được quá ít!Trước khi gia nhập vào Overkill, ông từng hợp tác với EA Digital Illusions CE để phát triển Mirror’s Edge, Battlefield 3, v.v…

Xin cảm ơn Polygon.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Overkill Software.

Tác giả