Skip to content

Phần thưởng cho thành viên gold và platinum của Nintendo Bắc Mĩ

[dropcap style=”style1″]N[/dropcap]intendo vừa công bố những phần thưởng mà bạn sẽ đạt được khi trở thành thành viên gold, platinum ở khu vực Bắc Mĩ.
Khi có đủ 300 Nintendo coin và đạt được danh hiệu gold member, bạn sẽ có quyền đổi các game sau:

 • Ice Climber – Wii U
 • Kid Icarus – Wii U
 • Super Mario Bros. – Wii U
 • Zelda II: The Adventure of Link – Wii U
 • Donkey Kong 3 – 3DS
 • Wario Land 2 – 3DS
 • Metroid – 3DS
 • Super Mario Land 2: 6 Golden Coins – 3DS

Những game yêu cầu phải đủ 600 Nintendo coin và là Platinum member:

 • Game and Wario – Wii U
 • NES Remix – Wii U
 • Earthbound – Wii U
 • Dr. Luigi – Wii U
 • Donkey Kong Country Returns 3D – 3DS
 • Fluidity: Spin Cycle – 3DS
 • Dillon’s Rolling Western – 3DS
 • Mario and Donkey Kong: Minis on the Move – 3DS

Xin cảm ơn Mynintendonews.NEWS_OFF_Nintendo reward* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Nintendo.

Tác giả