Skip to content

“Planet Side 2” – chiến tranh giữa các “server”

[dropcap style=”style1″]H[/dropcap]ãng Sony Online Entertainment vừa công bố một sự kiện mới cho Planetside 2. Sự kiện này sẽ quyết định tên của cụm máy chủ mới sau khi các cụm máy chủ miền đông nước Mĩ sát nhập lại với nhau.Tên chính thức của sự kiện là ServerSmash. Theo đó, thành viên của các máy chủ khác nhau sẽ có dịp thi đấu thông qua một máy chủ thử nghiệm của game. Máy chủ chiến thắng sẽ được giữ lại tên của mình sau khi sát nhập.

Planetside 2 “xuất xưởng” cho PC vào 2 năm trước. Phiên bản PS4 của trò chơi sắp được phát hành vào cuối năm nay.NEWS_OFF_Planetside 2Trò chơi thuộc thể loại bắn súng góc nhìn người thứ nhất, phần chủ đạo nằm ở mục chơi mạng với thế giới mới rộng lớn, một chiến trường có thể chứa tới 2.000 người chơi.

Xin cảm ơn Reddit.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Sony Online Entertainment.

Tác giả

Thảo luận