CrossCode – Đánh Giá Game

by

Đánh Giá

CrossCode lại sở hữu cho mình một thứ “nội lực” hết sức hùng hậu, đến mức có thể dễ dàng chiếm được tình cảm của đông đảo người chơi thuộc mọi tầng lớp.
8.5