Skip to content

Martin O’Donnells được Bungie bồi thường 95.000USD

Bungie đã bồi thường 95,000 USD cho nhà soạn nhạc Martin O’Donnells.

Vừa qua, nhà phát triển Bungie đã phải bồi thường số tiền 95.000 USD cho nhà soạn nhạc Martin O’Donnells trong vụ kiện của ông với hãng.

Được biết, hãng Bungie đã buộc ông thôi việc mà không hề trả tiền cho những thành quả ông làm khi còn ở công ty.

Sau khi bị cho nghỉ việc mà không có bất kỳ lý do chính đáng, Martin O’Donnells đã làm đơn kiện Bungie vào ngày 1/5 vừa qua. 

Theo đó, nhà phát triển Bungie phải chi trả cho Martin số tiền để ông nghỉ ngơi như du lịch, nghỉ phép theo như điều khoản hợp đồng lao động đã ký trước đây.

Số tiền mà hãng Bungie đã thiếu Martin chỉ vào khoảng tầm 38.385 USD, thế nhưng những phát sinh chi phí kiện tụng, lãi suất… đã làm số tiền này lên tới gần 95.000 USD.

Thảo luận