Skip to content

“Counter-Strike Nexon: Zombies” sắp phát hành

[dropcap style=”style1″]C[/dropcap]ounter-Strike Nexon: Zombies, nếu chỉ dựa vào tên thì có vẻ đây là một trò chơi vi phạm bản quyền.

Trò chơi được phát hành bởi Nexon, thoạt nhìn thì Counter-Strike Nexon: Zombies có vẻ là một trò chơi vi phạm bản quyền, nhưng thật ra Valve cũng đã hoàn toàn đồng ý cho Nexon phát triển và phát hành trò chơi. Nexon cũng là hãng chịu trách nhiệm phát hành game Counter-Strike Online ở châu Á.News_off-CS (1)Counter-Strike Nexon: Zombies cũng có thể chơi tại Bắc Mĩ và châu Âu trong thời gian tới khi được phát hành lên Steam. Trò chơi bên cạnh chế độ “diệt thây ma” ra thì vẫn sẽ có chế độ chơi truyền thống như “Giải cứu con tin” và “Gỡ bom”.

Xin cảm ơn Destructoid.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Nexon.

Tác giả