Type to search

Hãng Valve treo thưởng cho những ai phát hiện ra lỗ hổng từ Steam – Tin Chuyên Ngành

Share
Hãng Valve treo thưởng cho những ai phát hiện ra lỗ hổng từ Steam – Tin Chuyên Ngành
Bầu chọn!

THÔNG TIN TỪ GAMESINDUSTY.BIZ

TÓM TẮT

Hơn 108.000 đô Mĩ đã được chi trả cho những người phát hiện ra lỗ hổng từ trang web, cũng như các dịch vụ mà Valve sử dụng.

Hãng Valve, cũng như các công ty game lớn khác như Nintendo, Microsoft, Riot GamesRockstar Games, đã trả thưởng cho những “tin tặc” (hacker) tìm ra được những lỗ hổng về an ninh, cũng như lỗi trên các trang web và dịch vụ mà cụ thể là nền tảng phát hành game kỹ thuật số – Steam, thông qua dịch vụ HackerOne.

HackerOne là một nền tảng kết nối các công ty trên thế giới với những “tin tặc mũ trắng” (white hat hackers) bằng cách trả thưởng cho những lỗi được báo về.

hang-valve-tra-thuong-cho-nguoi-phat-hien-ra-lo-hong-tu-dich-vu-cua-minh-tin-chuyen-nganh

Thông qua HackerOne, các công ty có thể giới hạn lại những cách thức mà tin tặc có thể sử dụng để tìm ra lỗi, cũng như hạn chế những nơi mà tin tặc có thể đụng vào để tìm ra lỗi.

Ví dụ, hãng Valve sẽ trả tiền cho những lỗi được tìm thấy trên phần mềm Steam và những trang web khác của Valve, ngoại trừ những cửa hãng trên Valve do hãng thứ ba quản lý. Tin tặc cũng được yêu cầu không sử dụng các phương thức như DDoS hoặc tạo rác để tìm ra lỗi.

Những lỗi tìm qua các trò chơi được phát hành qua Steam thì đều phải gởi qua trang hỗ trợ và không được sử dụng để lãnh thưởng.

Phần thưởng thấp nhất cho một lỗi đạt yêu cầu sẽ được trả ít nhất 100 đô Mỹ, và lên đến hơn 2.000 đô Mỹ cho những lỗi nghiêm trọng.

Cho đến nay, trung bình một lỗi phát hiện được trả trong khoảng 350-500 đô Mỹ, phần thưởng cao nhất đã trả là 3.000 đô Mỹ.

(Visited 69 times)
Tags

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *