Skip to content

Nhân vật mới đầu tiên của “Tekken 7” là một võ sĩ Ả Rập?

[dropcap style=”style1″]K[/dropcap]atsuhiro Harada, đạo diễn của Tekken 7 vừa công bố rằng một trong các nhân vật mới của trò chơi có thể là một võ sĩ người Ả Rập.

Harada đã đăng tải loạt tranh vẽ phác họa một võ sĩ Ả Rập trên Facebook với một số thông tin về nhân vật này.

Đội ngũ thiết kế Tekken đã luôn xem xét việc đưa một võ sĩ Ả Rập vào trò chơi từ năm 2008, nhưng với một số vấn đề về tôn giáo và trang phục họ đã không thể tạo ra được một nhân vật vừa ý.

Điều đó đã thay đổi trong những năm gần đây, khi Bandai Namco đã tổ chức một số sự kiện tại Dubai và đội ngũ thiết kế Tekken có dịp tham quan Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Saudi.News_off-Tekken (2)Dựa vào phản ứng của cộng động người chơi, đặc biệt là cộng đồng người chơi Trung Á mà nhân vật này sẽ được Harada và đội ngũ thiết kế Tekken 7 thay đổi, có khả năng ý tưởng về nhân vật này sẽ bị bác bỏ.

Xin cảm ơn Polygon.Hình ảnh được hỗ trợ bỏi Bandai Namco.

Tác giả