Skip to content

Phil Spencer chấp nhận thử thách đổ nước đá

[dropcap style=”style1″]M[/dropcap]arkus “Notch” Pesson đã chấp nhận thử thách Ice Bucket để viện trợ cho những người mắc hội chứng Lou Gehrig. Markus cũng thách thức Phil Spencer của Microsoft và những nhân vật trong làng game vượt qua thử thách này.

Phil Spencer, người đứng đầu nhánh Xbox tại Microsoft, đã thực hiện thử thách Ice Bucket (đổ nước đá lên người) để đáp lại Markus “Notch” Pesson và thách thức Shuhei Yoshida ở Sony, Reggie Fils-Aime ở Nintendo và Gabe Newell ở Valve thổi tiếp “ngọn đuốc” từ thiện của ALS, tổ chức nghiên cứu và tuyên truyền về bệnh teo cơ một bên ALS hay Lou Gehrig.Trào lưu thử thách Ice Bucket đang lan truyền trên toàn thế giới để gây quỹ hỗ trợ nghiên cứu hội chứng Lou Gehrig và tăng cường nhận thức về căn bệnh này. Tính tới nay hơn 15 triệu USD đã được quyên góp hỗ trợ thông qua trào lưu Ice Bucket.

Theo một số thông tin thì Yoshida đã từ chối thực hiện thử thách và thay vào đó sẽ đóng góp nhiều hơn so với bình thường, tuy nhiên một số thành viên của Sony vẫn sẽ thực hiện thử thách Ice Bucket đáp lại Phil Spencer và thách thức Bobby Kotick ở Activision, Jim Ryan ở PlayStaytion Europe và Tony Bartel ở GameStop thực hiện thử thách Ice Bucket.Xin cảm ơn Kotaku.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Kotaku.

Tác giả