Skip to content

“Zombie DLC” của “GTA V” thật hay giả?

[dropcap style=”style1″]Y[/dropcap]outuber Chr0m3xMoDz vừa đăng tải video được cho là bằng chứng về gói nội dung tải về (DLC) “Zombie” mới của GTA V (Grand Theft Auto V) trong tương lai.Chr0m3xMoDz đã phát hiện ra thứ được cho là màn hình lựa chọn gói nội dung tải về trong bảng mã của GTA V, một trong ba lựa chọn là “Dead” mà khi nhấn vào trò chơi sẽ tìm và kích hoạt lệnh “SPZOMBIES” trong bảng mã của game.Video được đăng tải sau khi những thông tin đầu tiên của gói nội dung tải về “Zombie” được tuyên truyền trên mạng. Nếu đây là sự thật thì cốt truyện của gói nội dung tải về này có lẽ sẽ đi theo dấu chân gói Undead Nightmare của trò chơi Red Dead Redemption trước kia.

Ngoài ra, trong một bài viết của Chr0m3xModz trên diễn đàn GTA anh cũng chỉ ra một số thông tin ẩn về gói nội dung tải về “Trevor” có khả năng chứa những nhiêm vụ của CIA hay nhiệm vụ ám sát mới.

Xin cảm ơn VG247.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Rockstar Games.

Tác giả