Type to search

8.0
9.0 Pillars of Eternity II: Deadfire - Đánh Giá Game
7.0 A Way Out – Đánh Giá Game
6.5
7.0 STAY - Đánh Giá Game
5.0 The Council - Episode 1: The Mad Ones - Đánh Giá Game
8.5 Battle Chef Brigade – Đánh Giá Game
6.5 Last Day of June - Đánh Giá Game
7.0
8.0 Megadimension Neptunia VIIR – Đánh giá game
7.0 ASUS ROG Strix Flare – Đánh Giá Gaming Gear
8.0 BATTLETECH - Đánh Giá Game
9.0 ASUS ROG STRIX XG35VQ - Đánh Giá Gaming Gear
6.5 The Thin Silence - Đánh Giá Game
8.5 Ys VIII: Lacrimosa of DANA - Đánh Giá Game


X