Skip to content

Bandai Namco Games tiếp tục đổi tên lần thứ hai

[dropcap style=”style1″]B[/dropcap]andai Namco vừa chính thức đưa ra thông báo về việc thay đổi tên của công ty.

Bandai Namco đưa ra thông báo sẽ chính thức thay đổi tên công ty từ Bandai Namco Games sang Bandai Namco Entertainment bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2015 cho cả 20 chi nhánh trên toàn thế giới.News_off-Bandai Namco (1)“Với sự tiến bộ trong các lĩnh vực kinh doanh khác của công ty, chúng tôi phải mở rộng thương hiệu ra thay thế cho thương hiệu cũ khi đã hết phù hợp” – giải thích cho sự thay đổi từ phía Bandai Namco.

Đây là lần thứ hai trong năm, công ty này ra quyết định thay đổi tên, sau khi công ty mẹ đổi lại thương hiệu từ Namco Bandai Games sang Bandai Namco Games hồi tháng 2.

Quyết định của Bandai Namco không có gì là lạ. Năm 2007, cùng ngày công bố điện thoại iPhone đầu tiên, Apple đã thay đổi tên từ Apple Computer, Inc sang Apple, Inc để phù hợp với dòng sản phẩm mới.

Xin cảm ơn Polygon.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Bandai Namco.

Thảo luận