Skip to content

Bộ cờ tỷ phú “Zelda” ra mắt!

[dropcap style=”style1″]G[/dropcap]amestop vừa nhận được một bộ cờ tỷ phú in hình game Zelda độc quyền.

Với 40 USD bạn có thể tự hóa thân thành các nhân vật trong dòng game Zelda của Nintendo, tuần tra các lãnh địa của mình trên bàn cờ và bắt người chơi khác nộp thuế hoặc làm những gì mà bạn thích.News_off-Zelda MonopolyXin cảm ơn VG247.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi VG247.

Thảo luận