Skip to content

Chinese City Constructor, game xây dựng thành phố Trung Hoa cổ, lên Steam

Chinese City

Chinese City Constructor là một game xây dựng thành phố lấy bối cảnh Trung Hoa cổ đến từ PlayWay S.A. (Ba Lan). Người chơi sẽ xây dựng nơi định cư của mình từ lúc sơ khai cho tới khi mở rộng, trở thành bá chủ vùng Viễn Đông.

Như bao tựa game xây dựng thành phố trước giờ, trong Chinese City Constructor người chơi cần hoạch định thành phố từ những bước sơ khai nhất như chọn nơi đặt nền móng cho thủ phủ tương lai, tìm kiếm các nguồn nước sạch để đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất của người dân.

Chinese City

Sau đó là nhiệm vụ sản xuất và tích trữ lương thực, thông qua việc đồng áng (trồng lúa nước, kê, lúa mì), chăn nuôi gia súc (trâu nước, lừa, v.v.) và quản lý hoạch định nhân lực cho các hoạt động.

Để duy trì và phát triển kinh tế, ngoài việc sản xuất thì người chơi còn phải giao thương với các lãnh chúa ở những vùng khác thông qua việc mua bán bằng đường bộ hoặc đường thủy, và dĩ nhiên là không thể thiếu những tranh chấp, xích mích quân sự!

Game do nhà phát triển kiêm phát hành, PlayWay S.A., đảm trách.

Đây cũng là hãng chuyên trị các game indie, đặc biệt là các game có nội dung “mô phỏng” đủ thứ trên đời, mà chúng ta đã từng biết qua một số tựa game gần đây như game mô phỏng làm nhẫn giả Ninja Simulator, Rustler – một GTA Trung cổ hài hước, v.v.

Hiện trò chơi đã có mặt trên Steam nhưng chưa có giá cũng như ngày phát hành cụ thể.


BÀI MỚI NHẤT


Thảo luận