Skip to content

Rainbow Six lộ bản mod tổng hợp cùng lúc 52 nhiệm vụ! – Tin Game

Rainbow Six

Một gói cập nhật mang tên Rainbow Six: Black Ops 2.0 đã được ra mắt, tổng hợp cùng lúc 52 nhiệm vụ từ nhiều phiên bản khác nhau cho phần game Rogue Spear.

Bản cập nhật trên được Mod DB đề cập là sẽ bao gồm:

  • Rainbow Six (1998) (bản cải tiến từ Classic R6 Campaign, phát triển bởi BigBlueSoul)  
  • Eagle Watch (1999) (bản cải tiến từ Classic R6 Campaign, phát triển bởi BigBlueSoul)  
  • Rogue Spear (1999)    
  • Urban Operations (2000)    
  • Covert Ops Essentials (2000)    
  • Black Thorn (2001)    
  • Take Down – Missions in Korea (2001) (bản cải tiến từ Takedown for Rogue Spear, phát triển bởi BigBlueSoul)    

Nội dung từ bản Take Down – Mission in Korea vốn chỉ được ra mắt tại Hàn Quốc cũng sẽ được thêm vào một bản dịch hoàn chỉnh.

Theo đó, Black Ops 2.0 là một bản mod độc lập, nên người chơi sẽ không cần phải mua bất kỳ phiên bản nào để có thể trải nghiệm.

Bên phát triển bản mod là Menrva chia sẻ: “Tôi đưa ra yêu cầu người chơi sở hữu ít nhất phiên bản Rogue Spear do không muốn trò chơi rơi vào diện bất hợp pháp, nhưng các phần game này cũng chẳng còn được bán chính thức, nhưng cũng đồng thời có mặt miễn phí trên nhiều trang game hợp pháp,”

Theo đó, “nếu Rogue Spear được đưa lên GOG, tôi sẽ theo đó mà sửa quá trình cài đặt cho phù hợp.”

Hiện tại, Rainbow Six: Black Ops 2.0 đã mở khóa tất cả nội dung, bao gồm màn chơi, đặc vụ và vũ khí, bao gồm nhiều bản cập nhật và cải tiến đồ họa, thêm vào các nội dung bị mất và khắc phục một loạt lỗi từ bản gốc.

Thảo luận